illustraties, educatief en informatief

vox - flowchart voor de student

 

Een flowchart is de Engelse naam voor een doorstroomschema. Ideaal om door vormgeving en illustratie orde in de chaos te scheppen.

Allochtone vrouwen in de zorg - KBZ

 

Cartoons in een folder die de problemen aankaart waarmee allochtone vrouwen te maken krijgen in de zorg

Feniks - Thieme geschiedenismethode (tekeningen en tekst)

 

Serie van strookstrips voor de geschiedenismethode Feniks van ThiemeMeulenhoff.

 

Strips zijn een ideale en creatieve manier om allerlei leerstof over te brengen.

Hier een introductie op de verschillende tijdvakken aan het begin van elk hoofdstuk.

NRC Handelsblad

 

Een zogenaamde 'exploded view' bij een artikel over de nieuwe wensenlijst van gewilde technische medewerkers.

EPN

 

Cartoons bij een leermethode over muziekgeschiedenis

EPN

 

Nederlands - voegwoorden

NS

 

Infographic bij een artikel in reizigersinfoblad Koppeling

VOX - universiteitsblad

RU nijmegen

 

Infographic bij een artikel over het topsectorenbeleid van de universiteit

nrc.next

 

Uitleg bij een artikel over payrolling

All work © Roel Venderbosch

 

roel venderbosch